SYLLABUS AP 3

San Lorenzo Ruiz Academy of Polomolok

Polomolok South Cotabato

Araling Panlipunan III (Kasaysayan ng Mundo) (Syllabus)

YUNIT I SIMULA NG KASAYSAYAN
Kabanata 1 Pinagmulan Ng daigdigMagkaibang Pananaw

 • Relihiyon
 • Mito
 • Maka-Agham
 • Big Bang
Kabanata 2 Heograpiya ng daigdigHalaga Ng Heograpiya Sa Kasaysayan

 • Pagsusuri Sa Lokasyon
 • Pagpapaliwanag Ng Natural Phenomenon

Paglawak Ng Kaalaman

Buhay Na Daigdig

Mga Katangian Ng Daigdig

 • Heograpiya At Klima
 • Mga Nakakaapekto Sa Klima Ng Daigdig
Kabanata 3 Ebolusyon Ng TaoPaglalang At Ebolusyon

 • Teorya Ng Ebolusyon Ni Charles Darwin

Ebolusyon At Distribusyon Ng Tao

 • Australopithecine
 • Homo Habilis
 • Homo Erectus
 • Homo Sapiens
Kabanata 4  Pag-Unlad Ng Kultura Ng Sinaunang TaoArtifact, Labi At Iba Pang Nagbibigay Ng Kaalaman

Pag-Unlad Ng Kultura At Teknolohiya

Stone Age

 • Paleolithic Times
 • Mesolithic Times
 • Neolithic Times

Bronze Age

Iron Ages

Kabanata 5 Batayan Ng Ng Mga Unang SibilisasyonSibilisasyon

 • Batayan Ng Sibilisasyon
 • Pagbagsak Ng Sibilisasyon
Kabanata 6 Sinaunag Sibilisasyon: Mesopotamia At EgyptMesopotamia

Sumer At Ang Mga Unang Lunsod Estado

 • Lungsod Estado
 • Cuneiform At Kasaysayan

Pananakop Ng Ibang Kaharian

 • Akkad
 • Babylonia At Batas Ni Hammurabi
 • Paggamit Ng Bakal Ng Mga Hittite

Egypt

 • Permanenteng Pamayanan
 • Kontribusyon Ng Mga Unang Egyptian
 • Lokal Na Pamahalaan
 • Kalendaryo
 • Mga Yugto Ng Kasaysayan
 • Lumang Kaharian
 • Sinaunang Lipunang Egyptian
 • Mummification
 • Gitnang Kaharian
 • Bagong Kaharian
 • Pagbagsak Ng Imperyo
Kabanata 7 Iba Pang Sibilisasyon Sa West AsiaMalalakas Na Pangkat

 • Mga Assyrian
 • Mga Chaldean
 • Mga Persians

Iba Pang Pangkat Na Humubog Sa West Asia

 • Mga Phoenician
 • Mga Lydian
 • Mga Hebrew
Kabanata 8 Sinaunang Sibilisasyon Sa China At IndiaChina

Heograpiya At Papulasyon

Mga Kaisipang May Kaugnay Sa Sinaunang China

 • Dinastiya

Sibilisasyong Tsino

 • Simula Ng Pamumuhay At  Sibilisasyon

Dinastiyang Shang

Iba Pang Dinastiyang Umusbong Sa Tsina

 • Dinastiyang Shang
 • Dinastiyang Chou
 • Dinastiyang Ch’in
 • Dinastiyang Han
 • Dinastiyang T’ang
 • Dinastiyang Sung
 • Dinastiyang Yuan

India

Heograpiya

Sibilisasyong Hindu

 • Sinaunang Pamayanan
 • Harappa At Mohejo-Daro
 • Mga Aryan
 • Hinduismo
 • Budismo
 • Imperyong Budista

Muling Pamumuno Ng Mga Dayuhan

 • Mga Muslim
 • Mga Mogul At Si Akbar
Kabanata 9 Kabihasnang Africa At Latin AmerikaAfrica

 • Heograpiya Ng Africa
 • Populasyon Ng Africa
 • Sinaunang Kabihasnang Aprikano
 • Mga Sinaunang Aprikano
 • Pagkalakal Sa Mga Alipin
 • Pagdating Ng Mga Europeo
 • Kabihasnang Amerika
 • Ang Mga Amerindian Sa North America

Ang Kabihasnan Ng Latin Amerika

 • Olmec
 • Teotihuacan
 • Toltec
 • Maya
 • Aztec
 • Inca
YUNIT II ANG NAGBABAGONG DAIGDIG
Kabanata 10 Sinaunag Kabihasnan Ng GreeceLikas Na Kapaligiran Ng Greece

 • Kasaysayan
 • Ang Mga Lungsod-Estado

Athens: Modelo Ng Demokrasya

Sparta

Ambag Ng Kabihasnang Griego

 • Pilosopiya
 • Socrates
 • Plato
 • Aristotle
 • Panitikan
 • Sining
 • Iba Pang Larangan Kung Saan Kilala Ang Greece
Kabanata 11 Sibilisasyong Romano At Bayzantino

 • Kalagayang Pangheograpiya
 • Lokasyon At Klima
 • Topograpiya
 • Ekonomiya

Vatican CityBilang Estado

Relihiyong Katoliko

Simula Ng Sibilisasyong Romano

 • Maalamat Na Simula
  • Remus At Rumulos

Ninuno Ng Mga Romano

Mga Latino

Republikang Roman

Pag-Aalsa Ng Matatag Na Republika

Mga Repormang Isinulong Sa Republika

Paglawak Ng Republika

Republikang Romano At Si Julius Caesar

Kaguluhan Sa Rome

 • Suliraning Pang –Ekonomiya
 • Katiwalian Sa Pulitika
 • Suliranin Sa Militar

Unang Triumvirate

Bilang Diktador

 • Pagbabago Sa Pamumuno Ni Caesar
 • Pagpaslang Sa Diktador

Ikalawang Triumvirate

 • Tunggalian
 • Labanan Sa Actium

Augustus Caesar

 • Imperyong Romano
 • Pamumuno Ni Augustus Caesar
  • Pax Romana

Iba Pang Pinuno Sa Panahon Ng Imperyo

Paghina At Pagbagsak Ng Romano

Mga Dahilan Ng Paghina

 • Panlabas Na Dahilan
  • Tribung Germanic
  • Han At Visigoth

Pagbagsak Ng Imperyo

 • Imperyong Byzantine
 • Ibinunga Ng Pagbagsak Ng Imperyo
 • Emperador Justinian
 • Paghina Ng Imperyo
 • Pagbagsak Ng Constantinople
Kabanata 12 Paglaganap Ng IslamArabian Peninsula

 • Mga Lungsod
 • Mga Arabeng Nomadic

Mohammed: Propeta Ng Islam

 • Personal Na Buhay
 • Simula Ng Islam
 • Hegira
 • Pagbalik Sa Mecca At Paglaganap Ng Islam

Ang Relihiyong Islam

 • Diyos At Propeta
 • Limang Haligi At Iba Pang Alituntunin

Imperyong Muslim

 • Pananakop
 • Paghina Ng Imperyo
 • Mga Turkong Seljuk At Iba Pang Pangkat Ng Mga Muslim
 • Turkong Ottoman
 • Kontribusyon Sa Kasaysayan
Kabanata 13 Middle Ages Sa EuropeKaharian Ng Franks

Si Charlemagne At Ang Simbahan

Ang Simbahan Ng Middle Ages

 • Mga Pinuno Ng Simbahan
 • Mga Monghe At Madre

Pyudalismoat Manoryalismo

 • Pyudalismo
 • Kabalyero
 • Manoryalismo
  • Buhay Sa Isang Manor
Kabanata 14 Huling Bahagi Ng Middle AgesKrusada

 • Epekto Ng Krusada

Mga Pagbabagong Teknolohiya Sa Agrikultura

Pagsigla Ng Kalakalan

Ang Mga Perya Sa Europe

Ang Mga Bayan

YUNIT III PAGTATAG NG MGA NATION STATE AT PAG IGTING NG UGNAYANG PANDAIGDIG
Kabanata 15 Paglakas Ng Monarkiya At Nation-StateSpain

 • Pamilyang Husburg
 • Pamumuno Ni Phillip
 • Thirty Years War

Monarkiya Ng France

 • Ganap Na Monarkiya

Absolutismo Sa Russia

England

Alitan Sa Lipunan

 • Digmaang Sibil
 • Glorious Revolution
 • Limitadong Monarkiya
Kabanata 16 RenaissancePagsisimula Ng Renaissance

Paglaganap Ng Renaissance Sa Ibang Lugar

Panitikan

Sining

Ballet

Edukasyon

Babae Sa Panahon Ng Renaissance

Kabanata 17 ReformationAng Mga Repormista

Pagkalat Ng Kilusang Protestante Sa Ibang Bansa

Reporma Sa Simbahang Katoliko

 • Pagpulong Ng Konseho
Kabanata 18 Panahon Ng PaglalayagMga Dahilan Ng Paglalayag Sa Ibang Lugar

Portugal

Spain

Kasunduang Tordesillas

Great Britain

Netherlands

France

Mga Epektong Dulot Ng Panahon Ng Paglalayag

 • Merkatalismo
 • Kapitalismo
 • Mga Bagong Pagkain
Kabanata 19 Panahon Ng Rebolusyong Siyentipiko At Rebolusyong IntelektwalBagong Teorya Sa Mundo At Ang Mga Intelektwal Na Tao Sa Likod Nito

Rebolusyong Intelektwal

 • Epekktong Dulot Ng Rebolusyong Intelekwal
 • Ang Kababaihan Sa Panahon Ng Rebolusyong Intelekwal
Kabanata 20 Rebolusyong Amerikano At Rebolusyong Pranses

 • Rebolusyong Amerikano
 • Boston Tea Tea Party
 • Pagpupulong Ng Mga Delegado
 • Digmaan Para Sa Kalayaan
 • Pagsasaayos Ng Mga Estado
 • Epekto Ng Rebolusyong Amerikano

Rebolusyong Pranses

 • Ang Lumang Lipunan Ng France
 • Mga Dahilan Ng Rebolusyong Pranses
 • Pagtatag Muli Ng Mga Estate-General
 • Pagkilos Ng Mga Pranses
 • Pagbagsak Ng Bastille
 • Pag-Aalsa Ng Mga Pranses
 • Sigaw Ng Kababaihan
 • Mga Naipalabas Na Reporma Ng Pambansang Asemblea

Ikalawang Yugto Ng Rebolusyong Pranses: Limitadong Monarkiya Patungong Republika Ng France Sa Taong 1972

 • Napoleon Bonaparte
Kabanata 21 Rebolusyong IndustriyalGreat Britain

 • Pag-Unlad Ng Agrikultura
 • Industriya Ng Tela
 • Pinagkukunan Ng Enerhiya
 • Paggamit Ng Bakal
 • Pag-Unlad Ng Trransportayon At Komunikasyon
 • Industriya Ng Pantahanan At Sistemang Pabrika
 • Paglaganap Ng Inustriyalisasyon
 • Epekto Ng Industriyalisasyon

Mga Bagong Kaisipan

 • Liberalismo
 • Adam Smith
 • Thomas Mathus
 • David Recardo
 • Robert Owen
 • Karl Marx
Kabanata 22 Rebolusyong RusoHeograpiya Ng Russia

 • Mamamayan
 • Ekonomiya

Ang Russia Sa Ilalim Ng Monarkiya

Daan Tungo Sa Rebolusyon

Pamumuno Ni Nicholas II

Ideolohiyang Sosyalista

 • Digmaang Ruso-Hapones
 • Unang Digmaang Pandaigdig
 • Paglaganap Ng Rebolusyon
 • March Revolution
 • Bolshevik Revolution
Kabanata 23 Unang Digmaang PandaigdigAng Daigdig Bago Ang Digmaan

Pag-Unlad Ng Imperyalismo

 • Tunggalian Para Sa Kolonya
 • Sistemang Alyansa Sa Pangunguna Ng Germany
 • Germany At Triple Alliance
 • Triple Entente

Pagpapalakas Ng Militar

 • Militarismo
 • Nasyonalismo
  • Suliranin Sa Serbia

Pagsiklab Ng Unang Digmaang Pandaigdig

 • Pagpaslang Sa Isang Duke
 • Pagdeklara Ng Digmaan
 • Paggamit Ng Mga Alyansa
 • Allied At Central Power
 • Naging Takbo Ng Digmaan
 • Trench Warfare
 • Makabagong Armas
 • Stalemate

Paglahok Ng U.S Sa Digmaan

Kinahinatnan Ng Digmaan

 • Mga Suliranin
 • Mga Hakbang Para Sa Kalayaan
 • League Of  Nations
Kabanata 24  Ikalawang Digmaang PandaigdigMga Pangyayari Bago Sa Daigdig Bago Ang Digmaan

 • Pagbagsak Ng Ekonomiya Ng Daigdig
 • Pag-Usbong Ng Mga Diktador
 • Ang Mga Psistang Italy At Si Mussolini
 • Ideolohiyang Pasista
 • Kapangyarihang Pasista

Germany Sa Pamumuno Ni Hitler

 • Republikang Weimar At Ang Mga Pagbatikos Ditto
 • Pagsikat Ni Hitler
 • Partidong Nazi
 • Mein Kampf
 • Paghina Ng Republika, Paglakas Ini Hitler
 • Si Hitler Bilang Chancellor\

Ikatlong Imperyong Aleman

Iba Pang Bahagi Ng Daigdig

 • Spain Sa Pamumuno Ni Franco
 • East Europe
 • China At Japan

Agresyon Ng Mga Pasistng Bansa

Posisyon Ng League Of The Nations

Agresyon Ng Europe At Asia

 • Dalawang Pangkat Tatlong Larangan
 • Berlin-Rome-Tokyo Axis
 • Allied Powers
 • Tatlong Larangan

Kinahinatnan Ng Daigdig

 • Mga Isinulong Na Hakbang
Kabanata 25 Ang United NationsPagsimula Ng United Nations

 • Maikling Kasaysayan
 • League Of Nations

Mahahalagang Pangyayari

 • Inter-Allied Declaration
 • Atlantic Charter
 • United Nation Declaration
 • Dumbarton Oaks At Yolta Conference
 • Pagpupulong Sa San Francisco
 • Istruktura Ng United Nations
 • Mga Kasaping Bansa
 • Charter Ng United Nations

Layunin

Adhikain

Mahalagang Sangay Ng U.N.

 • Security Council
 • General Assembly
 • Secretariat
 • International Court Of Justice
 • Economic And Social Council
YUNIT IV ANG DAIGDIG NGAYON AT SA HINAHARAP
Kabanata 26  Ang Cold WarAng Cold War

 • Paghahati Ng Daigdig

Impluwensya Ng United States

Impluwensya Ng U.S.S.R

 • Manipestasyon Ng Cold War
Kabanata 27 Iba’t Ibang IdeolohiyaMga Halimbawa

Batayan

Pagwaksi Sa Katunggaling Ideolohiya

Panganib Na Dulot

Iba’t Ibang Ideolohiya

 • Demokrasya
  • Simula Ng Demokrasya
  • Katangian Ng Lipunang Demokrasya

Kapitalsimo: Sistemang Pangkabuhayan Ng Demokrasya

 • Kahulugan Ng Kapitalismo
 • Katangian Ng Kapitalismo
 • Kapitalismo Sa Kasalukuyan

Sosyalismo

 • Sosyalismo Ayon Kay Karl Marx

Komunismo

Kabanata 28mga Usaping Kinakaharap Ng Kontemporaryo Ng DaidigNeokolonyanismo

 • Mula Sa Decolonization
 • Anyo Ng Noekolonyanismo

Terorismo

 • Kahulugan Ng Terorismo
 • Layunin Ng Terorismo

Weapon Of Mass Destruction

 • Armas Nuclear
 • Armas Biological At Chemical

Iba Pang Usapin

 • Kalikasan
 • Populasyon
 • Karapatang Pantao
-END-

Nacier D. Besa 6/5/2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: