ANG ENGLAND

Isa ang England sa mga unang Europeong bansa na nakapagkamit ng pambansang pagkakaisa. Isang salik marahil ang kaliitan ng teritoryo ng England na siyang nagbigay-daan sa mas medaling pagkakaisa ng mga mamamayan nito at masa mahusay na pangangasiwa sa bansa.
ENERO 5, 1066- binawian ng buhay ang huling hari ng Anglo-Saxon na si Edward the confessor at wala siyang iniwang tagapamahala ng kanyang trono.
-Dahil dito, idineklara ni William (duke ng Normandy) ang kanyang pamamahala sa England.
-Pinangunahan ni William ang mahigit 5,000 sundalo upang sakupin ang England.
-Nakipaglaban siya kay Haring Harold Godwinson na umangkin sa trono ng England. Ang sagupaan na ito ay tinatawag na “LABANAN SA HASTINGS”.
-Namatay si Harold dahil sa pagtama ng pana sa kanyang mata at dito napagwagian ni William ang labanan na naganap noong Oktubre 14, 1066.
-Ang tagumpay ni William ay nagbigay ng titulong the Conqueror at ang karapatan sa trono ng England.
*NORMADY- matatagpuan sa kalakhang Europe na sakop sa kahariang FRANKISH.

ANG PAMAMAHALA NI WILLIAM SA ENGLANDEngland History
• Pinalakas niya ang kanyang bllang pinuno sa England.
• Hinahadlangan niya ang mga rebelyon sa pamamagitan ng pag-angkin sa mga lupain ng mga Anglo at pagbigay nito sa mga matapat na Norman.
• Inangkin niya ang ilan sa mga lupain ng England at isinama sa kanyang mga pag-aari. Ang mga lupaing ito ay hindi magkakasama sa iisang rehiyon lamang,
• Binigyan niya ang mga sundalong Norman ng fief kung kaya’t napabilang sila sa mga maharlika ng England at pinanumpa niya ang mga ito ng karapatan sa kanya.

PAGBABAGO SA PAMAMAHALA
Isa sa mga nagawa ni William ay ang pag-utos na magsagawa ng sensus sa buong kahariang noong 1086. Naitala ito sa tinatawag na DOOMSDAY BOOK. Ito ay ginamit upang maayos ang sistema ng pagbubuwis. Ang nasabing pagtatala sa Kanlurang Europe sa pagkaraan ng ginawang sensus ng Roman.
Nang nagging hari si Henry I noong 1100, itinatag niya ang exchequer na isang tanggapan na nangangasiwa sa pangongolekta ng buwis mula sa mga mamamayan. Ito rin ay tumitingin sa mga gastusin ng pamahalaan at umaasikaso sa kita ng mga lokal na opisyal.

PAGLAWAK NG TERITORYO
Upang mapangalagaan ang teritoryo ng England, lumahok sa mga digmaan ang mga Ingles laban sa ibang mga kaharian tulad ng Wales at Scotland. Inasawa ng mga hari nito ang mga anak ng ibang mga monarko upang lumawak ang kapangyarihan na kanilang saklaw. Gaya ni Haring Henry II na namamahaola sa England mula 114-1189 at napangasawa si Eleanor ng Aquitaine na nagbigay sa kanya ng control sa Kanlurang France.

PAGBABAGO NG BATAS:
Sa kalagitnaan ng mga taong 1100’s, nagsimulang magdala ang mga hari ng tinatawag na circuit judge sa iba’t-ibang panig ng bansa upang ayusin ang mga malakihang kaso at ang mga malilit na kaso ay inihahabilin sa lokal na distrito nito.
Itinatag sa panahong ito ang GRAND JURY na binubuo ng 12 katao sa nakikipagpulong sa cicuit upang ilahad ang mga pangalan ng inakusahang nakagawa ng krimen at ang mga inakusahan ay dadala sa paglilitis.

LIMITASYON SA MONARKIYA
-nagkaroon ng pagbabago sa uri ng pamahalaan ng England sa panahon ni Haring John na namahal noong 1199-1216. Malupit at hindi mabuti ang pamamalakad ni Haring John noong siya ay namahala sa England. Kinakitaan siya ng kahinaan bilang pinunong military nang malupig siya at ang kanyang hukbo sa pagtatanggol sa mga lupaing sakop ng England kabilang na ang Normandy at Hilagang France. Tinagurian siya bilang John the Softsword. Nagkaroon din siya ng alitan sa Pope ng Rome na si Innocent III dahil sa pagtalaga niya ng mga pinunong simbahan sa bansa. Nang maubos ang kaban ng yaman ng England at ang pagtaas ng buwis ang nagbigay-daan upang gumawa ng aksyun ang mga maharlika ng bansa.
HUNYO 15,1215 – nagkaisa ang mga maharlika ng England laban kay Haring John sa pamamagitan ng puwersang paglagda ng hari sa isang dokumentong naglalaman ng mga karapatang ipagkaloob sa mga maharlika. Ang kasulatang ito ay tanyag sa kasaysayan ng England bilang Magna Carta ( Great Charter). Ito ang nagbigay limitasyon sa ganap na kapangyarihan ng hari sa England. Naglalaman ito ng mga pangunahing karapatang pulitikal ng mga Maharlika.

MAGNA CARTA
Itinuturing ito bilang kauna-unahang Kalipunan ng mga Karapatan sa buong Daigdig
• Walang monarko ang maaring mangolekta ng buwis nang walang pahintulot ng mga maharlika at opisyal ng simbahan.
• Nararapat lamang na sundin ng monarko ang batas at maging makatarungan sa lahat ng tao.
• May karapatan ang tao na lumaban sa hari kung hindi ito tinupad ang kanyang pangako.
• Nararapat lamang litisin ang isang inakusahang maharlika sa hukuman na binubuo ng mga kapwa niya maharlika.

– Kabilang din dito ang batas ukol sa timbang, sukat ng mga produkto, at pakikitungo sa mga dayuhang mangangalakal.

ANG PARLIAMENT
– Pagkaraan ng 50 taon, muling nalimitahan ang kapangyarihan ng mga monarko sa England nang itinatag ang parliament.
– Ang pangunahing layunin nito ay ang mapilitan ang hari na humingi ng payo sa mga maharlika at hindi magbigay ng tuwirang pagpapasya.
– UNANG PARLIAMENT- nang mag-alasa ang mga maharlika laban kay Haring Henry III, nagpatawag ang mga pinuno ng maharlika ng pulong na kinabibilangan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga Obispo ng simbahan upang kumuha ng suporta laban sa hari.
– MODEL PARLIAMENT- nasundan ito noong 1295 nang magkaroon ng panibagong pagpupulong sa panahon ni Haring Edward I. Binubuo ito ng mga opisyal ng pamahalaan, simbahan, knight at burgesses na tawag sa mga mamamayan ng bansa.
– Noong 1400’s ang Parliament ay nahati sa dalawa: ang HOUSE OF THE LORDS na binubuo ng maharlika at pinunong simbahan at ang HOUSE OF COMMON na kinabibilangan ng knight at burgesses.

ANG FRANCE
-900’s-100’s- ito ay larawan ng lupaing watak-watak dahil sa pamamahala ng mga panginoong maylupa sa kaharian. Bawat isa ay may wika, batas at kaugalian.
Nagsimula ang pagbabago sa France ng mailipat ang pamamahala nito mula sa dinastiyang Carolingian patungong pamilya Capet.
987- nagging Hari si Hugh Capet at namahala sa isang maliit na lupain na malapit sa Paris. Si Capet ay namahala noong 987-1328.
DINASTIYANG CAPETIAN
Nagsimulang magkaroon ng isang matatag na monorkiya sa France sa panahon ng mga haring Capetian sa pangunguna ni Hugh Capet.

MGA DAKILANG HARI NG FRANCE:
• PHILIP II
-namahala noong 118-1223
-tinaguriang Philip Augustus
-isa sa pinakadakilang dinastiyang Capetian
-kauna-unahang haring Capetian na nakapaglawak ng teritoryo ng France sa tagumpay na pakikipagdigma laban sa mga Ingles.
-1204- nasakop niya ang Normandy, Main at iba pang teritoryo ng France.
Pagkaraan ng kanyang pamamahala, tatlong beses ang naging lawak bf teritoryo ng France.
-tinatag ang pamahalaang sentral at nagtalaga ng mga Bailiff o pinunong opisyal na nagtutungo sa iba’t-ibang distrito.

• LOUIS IX
-namahala noong 1226-1270
-itinuring bilang mabuting pinuno ng France at idinkelarang santo ng Simbahang Katoliko
– Itinatag niya ang appeals court na siyang huling nagpapasya sa mga naging hatok ng lokal na hukuman.

• PHILIP IV
– Namahala noong mga 1285-1314
– Nagkaroon ng hidwaan laban sa Pope ng Rome marahil dahil sa pagtanggi ng Pope na magbayad ng buwis ang mga karapatan ng France. Nagpatawag si Haring Philip IV upang makakuha ng suporta laban sa pinuno ng simbahan.
– Ang FIRST ESTATE – binubuo ng mga opisyal ng simbahan
– Ang SECOND ESTATE- ay mga panginoong maylupa
– Ang THIRD ESTATE- ay mga komoner o karaniwang mamamayan ng kaharian.
– Ang pagsasama-sama ng tatlong Estate ay tinatawag na “ESTATES-GENERAL”
– Sa kanyang panahon ng karapatan ang mga karaniwang mamamayan na makilahok sa mga usapin ng kaharian

GROUPMATES:
MELROSE SUMAYA
• NANETH ROGADOR
• JOSE LABUSTRO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: