KASAYSAYAN

Kasayasayan (Historia)

 • Salitang Griyego na nangangahulugang pananaliksik sa mga di nakasulat at di nakasulat na tumutukoy sa mahahalagang pangyayari.
 • Pinakamatandang sangay sa pag-aaral ng Agham Panlipunan (Social Studies).
 • Isang Sistematikong pag-aaral ng mga nakaraang pangyayari upang malaman ang nakaraan, maunawaan ang kasalukuyan at mapaghandaan ang hinaharap.

Herodutus

 • Tinaguriang ama ng kasaysayan at kilala sa pagsulat ng mga nakaraang pangyayari.

Paraan sa pag-aaral ng Kasaysayan

 1. Gumamit ng masusing pag-aaral.
 2. Pananaliksik (Reseach)
 3. Mga ebidensiya o datos na susuporta sa kwento.

Nauunawaan natin ang pagkakaugnay-ugnay ng panahon; Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.

Ang kasaysayan ay sumasalamin din sa mga pagbabago ng mga tao, bayan o pangyayari.

Mga Batayan sa Kag-aaral ng Kasaysayan

A. Batayang Primarya (Orihinal)

Artifacts

 • Orihinal na gamit tulad ng gamit na bato, palayok, alahas, armas o tirahan.

Fossils

 • Mga labi ng tao, hayop o halaman.

Carbon Dating-isang proseso upang malaman ang edad ng isang labi.

B. Batayang Sekundarya ( Mula sa kopya ng Orihinal )

Mga batayang aklat na gamit sa paaralan

Mga kopyang larawan o Replica

C. Oral Tradition (Kasaysayang nagpasalinsalin mula sa bibig ng mga tao sa Nakaraan)

 • Alamat
 • Kwentong Bayan
 • Awit
 • Mitolohiy
 • Tula
 • Pabula
 • Epiko
 • at iba pa
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: